• crol sajt1.png
  • crol sajt2.png
  • crol sajt3.png
  • crol sajt4.png
  • crol sajt5.png

О НАМА


Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Космос“ д.о.о. Београд основано је 1961. године као предузеће од посебног друштвеног значаја. „Космос“ запошљава 86 радника, од којих су 52 (60,4%) особе са инвалидитетом. Више од 50 година у „Космосу“ се делатност професионалне рехабилитације особа са инвалидитетом обавља кроз занимања из области графичке индустрије.
Предузеће поседује следеће стандарде:
- СРПС ИСО 9001:2008,
- СРПС ИСО 26 000.

 

Предузеће је маја 2010. године одлуком Владе Републике Србије добило статус државног предузећа, а у јулу 2013. године је уврштено у Јавни сектор Републике Србије. „Космос“ д.о.о. Београд је од 2013. године у Европској културној баштини као део индустријског наслеђа Европе, а већ 2014. године део европске баштине кроз пројекат „Језик и писменост“.
Захваљујући свом угледу који ужива у привредном и социјалном окружењу, руководство Предузећа има учешће у Управним одборима:
- УИПС (Удружење предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом)
- Одбор за креативну индустрију Привредне коморе Србије

 

 

Наша визија је да постанемо мултидисциплинарни центар за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом ( ОСИ ) кроз графичко – издавачку делатност и на тај начин допринесемо друштву и широј друштвеној заједници, као и да запослени ОСИ постану потрошачи чланови друштва.